Go and Proclaim Ministries South Africa
Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Sitemap | Sitemap: Afrikaans | Contact us
 

GEBED TYDENS LYDING
Waar is u, Here?
 Ons verheug ons ook in die swaarkry… (Romeine 5:3)


 
Hierdie riglyne vorm deel van n 24/7 Gebed vir Herlewing in die Land, 'n jaarlikse inisiatief van Jerigo Mure Internasionale Gebedsnetwerk. Kry meer inligting hier. Hierdie was die riglyne vir die week van 20 tot 26 Septemeber 2021, maar kan enige tyd gebruik word.

MAANDAG:
GOD IS IN BEHEER

In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.
(Johannes 16:33b).
 
In die lewe ervaar ons verskillende soorte seer en hartseer. Dit is die effek van sonde op die mensdom. Maar ons weet God is die Here van hemel en aarde. Sy genade is oorvloedig, ongeag die omstandighede - in lewe en dood, in vreugde en smart, in pyn en vreugde.
 
Kom ons bid:
Hemelse Vader, help U dienaars om U wil te aanvaar. Verseker hulle dat U bewus is van hul probleme en hul gebede verhoor. Stel hulle in staat om U werkende krag raak te sien in moeilike tye. Stel U krag ten toon in hul tye van swakheid. Dankie dat hulle, ondanks uiterste ontberings,  nie  verpletter,  tot  wanhoop  gedryf  word  of  deur  U  verlaat  word  nie.      (2 Korintiërs 12:7-10).
 
DINSDAG: 
WERP JOU BEKOMMERNISSE OP GOD

Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle. (1 Petrus 5:7).
 
In die konteks van hierdie vers word ons aangemoedig om nugter en wakker te wees en nie in te gee t.o.v. die duiwel se plan nie. Laat ons in tye van wanhoop nie ons rug op ons hemelse Vader draai nie, maar wel in Sy teenwoordigheid ingaan. Hou aan om uit te roep na God! Hou aan om jou bekommernisse op Hom te werp, want die Here sorg vir jou!

Kom ons bid:
Vader, wanneer ons onuitspreeklike nood in die gesig staar kies ons om U te aanbid. U, HERE, beskerm ons aan alle kante, U herstel ons eer en aansien (Psalm 3). Help ons om U te vertrou en aan U vas te hou totdat die deurbraak kom, wetende dat U 'n plan vir ons in gedagte het. Mag ons U dieper en meer betekenisvol leer ken, sodat ons in moeilike tye aan U kan vashou.
 
WOENSDAG: 
 WEES BLY IN BEPROEWINGS

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. (Jakobus 1:2-4).
 
Lyding is deel van God se beeldhouwerk in ons heiligmaking. Elke persoon wat bruikbaar tot eer van God wil wees, is geheilig en bruikbaar vir die Here,  voorberei vir elke goeie werk   (2 Timoteus 2:21).
 
Kom ons bid:
Vader, ons vra vir heiligmaking om aktief en aan die werk te wees in ons lewens deur die inwoning van u Heilige Gees. Ons vra  dat U ons verander na die beeld van Jesus Christus  (2 Korintiërs 3:18).
 
DONDERDAG:
GEMEENSKAP MET CHRISTUS

… ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde.
(Filippense 3:8).
 
Terwyl ons wag op die wederkoms van die Here en 'n dag waarop daar geen pyn meer is nie, kan ons ook nou vertroosting ervaar wanneer ons daagliks gemeenskap met Jesus het. Die apostel Paulus beskou alles as waardeloos, omdat hy die gemeenskap met Jesus as kosbaarder, bevredigender en soeter as enigiets anders beskou.
 
Kom ons bid:
Ons Koning en ons Heer, U bevredig die diepste verlange van ons harte. Ons smag na U teenwoordigheid. O, Here gee dat ons minder word sodat U beeld in ons kan toeneem! Dankie dat ons kan deel kan hê in U lyding en U oorwinning! U is waardig.

VRYDAG:
KOM, ALMAL WAT UITGEPUT IS

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. (Matteus 11:28).
 
Elkeen van ons het al totaal uitgeput gevoel. Soms kan jy die oorsaak identifiseer, en ander kere is dit 'n kombinasie van trauma, ons swakhede en die gevolg van sonde. Jesus weet daarvan en Hy nooi ons uit om na Hom toe te gaan.
 
Kom ons bid:
Here, dankie vir U ontferming oor ons, ons wil op U uitnodiging reageer om ons laste op U te werp. Soms is dit so moeilik om dit oor te gee. Help ons in ons swakheid. Vergewe ons dat ons probeer om dinge in ons eie krag te doen. Ons wil liewer op U steun en U toelaat om ons na die rusplek in U te bring. Ons kies om in U te bly.
 
SATERDAG:
MOENIE ANGSTIG WEES NIE

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. (Filippense 4:6).
 
Eenvoudig gestel, wanneer ons angstig is, wantrou ons vir God. Almal van ons het al angs ervaar, maar God roep ons om altyd op Hom te vertrou. In elke seisoen leer die Here ons hoe om swaarder op Hom te steun. In ons swakheid kan ons soos die Psalmskrywer sê: Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. (Psalm 56:4).
 
Kom ons bid:
Getroue Vader, ons onderwerp ons aan U. Leer ons hoe om in alle omstandighede tevrede te wees, ongeag of ons oorvloed of gebrek ervaar. Leer ons hoe om te heers oor angs in gebed en smeking met danksegging. Ons verlang daarna om eerlik en opreg te wees in ons gebede en ons diepste bekommernisse in die lig van U teenwoordigheid te bring.
 
SONDAG: 
 VERHEERLIK GOD

"Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word." (Johannes 11:4).
 
Jesus het 'n soortgelyke antwoord gegee oor 'n man wat blind gebore was (Johannes 9:1-3). Jakobus 5:13 sê: As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Dit mag dalk 'n uitdaging wees om in jou tyd van lyding te bid, maar God moedig ons aan om juis in die dag van benoudheid op Sy naam te roep, want Hy wil ons uithelp  en ons  moet  Hom eer  (Psalm 50:15).
 
Kom ons bid:
Vader, waar ons lyding bedoel is om aan U heerlikheid te bring, laat dit so wees! Help ons om te besef dat ons huidige lyding, geensins vergelyk kan word met die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Ons is in gretige afwagting (Romeine 8:17–19).