Go and Proclaim Ministries South Africa
Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Sitemap | Sitemap: Afrikaans | Contact us

Kompos Met Min Moeite

Om hoë gehalte kompos te maak is veeleisende werk omdat dit vereis dat die komposhoop op 'n gereelde basis met die hand of op 'n meganiese manier deur 'n kompos draaier of laaigraaf omgekeer moet word. Hierdie metode soos hieronder uiteengesit bied egter vir kliener boerderye, bestaansboerderye en tuiniers 'n alternatiewe manier hoe om kompos makliker te maak.   
Hieronder is volg 'n artikel wat in die Landbouweekblad van Vrydag 16 Augustus 2013 verskyn het. Die artikel gee 'n uiteensetting van hoë 'n komposhoop gebou word met min moeite. Wanneer 'n komposhoop op hierdie manier gebou word word die hoop basies net een keer omgekeer. Hier is ongelukkig nie fotos by die digitale weergawe van die artikel ingesluit nie. Die fotos op hierdie bladsy üllistreer hoe 'n komposhoop gebou word op dieselfde manier maar sonder die belugters waarna in die artikel in Landouweekblad verwys is. Die belugters word van riete of droë stokke gemaak wat tussen 1,5 en 2m lank is en wat in 'n bondel aanmekaar gebind word en dan regop in die hoop geplaas word. Die voetstuk van die belugters rus onder op die grond binne in die "matras" waarna in die artikel verwys word. Die doel hiervan is om die lugvloei deur die komposhoop te verseker.
 
So maak jy kompos met min moeite - Uittreksel: "Statiese windrye (komposhope) is die ideale manier om kompos te maak op klein en mediumgrootte plase, omdat boere nie ’n komposdraaier hiervoor hoef aan te skaf nie. Prof. Barbara von Wechmar gee noodsaaklike riglyne vir die maak van kompos wat net een maal gedraai word. Een van die land se bekende grond-bioloë is prof. Barbara von Wechmar, nou afgetrede plantviroloog en akademikus wat oor die jare ’n reputasie verwerf het as iemand wat plantsiekteprobleme kan oplos." 
 
Hoe om 'n komposhoop, ook genoem 'n windry, te bou.
Die komposhoop word gebou bo op 'n "matras" wat bestaan uit droë stokke wat oorkruis gepak word om lugvloei te verseker. Pak fyner plant materiaal of strooi of hooi bo op die droë stokke om te verhinder dat die plantmateriaal van die boonste lae deurval en so die lugvloei belemmer. Droë bruin plant materiaal (wat 'n hoë 'n koolstofinhoud het) kom onder en word afgewissel met 'n laag groen plant materiaal (wat 'n hoë stikstofinhoud het), 'n lagie grond of klei en 'n laag mis (verkieslik perde, bees, skaap of bokmis). Elke laag word goed natgemaak en indien komposaktiveerder beskikbaar is saam met die water gemeng.
Fotos : Cape Horticultural Society  

Samestelling van die Komposhoop
Die verhoudings , en die verskillende materiale waaruit 'n komposhoop bestaan word soos volg deur Prof Barbara von Wechmar aanbeveel:
- 70% vars (groen) gekerfde hout,
- 20% beesmis of
- 5% hoendermis,
- 5% tot 10% groen materiaal,
- 2% tot 5% klei,
- 2 tot 5 L gemaalde vulkaniese rotsstof,
- 2 tot 5 L gemaalde zeoliet per m³,
- 0,5 L gemaalde kelp per m³,
- 1 tot 1,5 L kalk per m³,
- 0,5 L beenmeel per m³,
- 1 L mikrobe entstof.   
Sien ook ons Engelse bladsye met hulbronne oor kompos, kompostee en organiese groente tuine hier.