Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Giving | Sitemap | Contact us
GAP Ministries

... Go and Proclaim

Rietvlei Sendingstasie

Sondagoggend 27 Maart 2016 ry ons na Rietvlei sendingstasie, ongeveer 50km vanaf Kokstad op die R56 na Pietermaritsburg, vir die opstandingsdiens. Ek is tans weer, vir die 3de keer in 22 jaar, konsulent in die gemeente. Op pad na die nuwe kerk op Rietvlei stop ons by die ou kerkie (sien aangehegte foto), en skielik gaan my gedagtes ver terug:

Op 17 Maart 1929 word die talentvolle eerw MSF Grobler deur ds G de C Murray op Mthatha georden as eeste sendeling van die NG Kerk in Transkei. Hy het op Kokstad begin werk met opdrag om die Griekwas , Swartmense en Kleurlinge van Transkei te bearbei. Die laaste Donderdag van Maart 1929 reis hy saam met ds GMP Cloete van die NG Kerk op Kokstad na Umzimkulu, waar hul die naweek `n diens sou hou. Op pad stop hul “toevallig” by `n winkel op die Griekwa dorpie, Rietvlei. Daar ontmoet hul `n Griekwa, Willem Gertze en 2 Xhosas, Mateyu Mzolo en Simon Mazinyo. Die drie was leiers in die plaaslike gemeenskap en nooi eerw. Grobler en die NG Kerk om op Rietvlei te begin werk. Die volgende Sondag hou hy sy eerste diens op Rietvlei. Begin 1931 vestig die Groblers hulself op Rietvlei.

Toe eerw Grobler in 1937 na Pretoria vertrek, was daar reeds 360 lidmate in Rietvlei gemeente. `n Groot kerk is gebou. Gedurende 1930 het die Vrouesendingbond van die Kaap me. Isabel Botes as sendingwerkster gestuur om ds. Grobler te help. Die eerste skool is op Rietvlei begin met me. E van Zyl as onderwyseres. `n Rondawel vir mediese voorrade is op Rietvlei gebou en so is met `n kliniek begin. In 1936 is dr. Mary McGregor op Rietvlei aangestel. Sy was die eerste sendingdokter wat deur die NG Kerk op `n sendingstasie in Transkei aangestel was. Sy was waarskynlik ook die eerste, of dan een van die eerste sendingdokters , wat deur die NG Kerk in Suid-Afrika aangestel is.

Januarie 1952 vertrek my Pa en Ma na Rietvlei (sien aangehegte foto v hulle voor Rietvlei se pastorie) . Na sy lang studies was hul baie arm en al hul aardse besittings was gelaai op hul ou Chev kar – tot `n hoenderhok met `n paar hoenders in op die dak vasgemaak. Sy enigste nuwe besittings was `n swartpak en toga, en hy was reg om te begin preek. Sy voorganger, die bekende ds JC Oosthuysen, was toe nog op Rietvlei en het hom ingewag met die volgende woorde: “Ek hoop jy het `n kakie kortbroek. Die kerk (sien aangehegte foto) se toring moet klaar gebou word!”. My Pa het nie `n kortbroek besit nie en moes een op skuld gaan koop het by die Jood se winkel op Harding. Die kortbroek het hom handig te pas gekom want hy was later ook betrokke by die bou van die eerste hospitaal op Rietvlei. Op die 1ste Desember 1956 open ds BW Wooding die 36 bed hospitaal op Rietvlei. Daardie “toevallige” stilhou op `n Donderdagoggend by `n winkeltjie op Rietvlei het gelei tot een van die grootste sendingstasies van die NG Kerk in Transkei. Deur die jare het baie bekwame mense uit die kerk daar gewerk – dominees, dokters, verpleegsters, onderwysers, geestelike werksters en bouers. Te veel om hier te noem. Groot werk het daar tot stand gekom.

Vandag is daar `n baie groot gemeente op Rietvlei, met 16 buiteposte in die omgewing. Daar is ook verskeie groot skole waar duisende kinders skoolgaan. Daar is vandag `n 250 bed distriks hospitaal op Rietvlei, met `n groot dagkliniek (sien aangehegte foto v d nuwe hospitaal). Dit is interessant dat die regering erkenning gee aan d NG Kerk vir die ontstaan v d hospitaal ( kyk onder geskiedenis). Die van u wat belangstel sal ook interessante inligting kan kry oor die ander sendinghospitale deur bloot die name soos Madwaleni hospital, Zithulele hospital, Isilimela hospital ens. te Google.

Besoek gerus die Regering se webblad by​ http://www.kznhealth.gov.za/rietvleihospital.htm​
vir meer inligting.

​Aan God al die eer.
Christo en Deleste Wooding.
Kokstad VGK.
12 Mei 2016.
Rietvlei Hospitaal
 
Rietvlei Gemeente

Vier meer inligting oor VGK Kokstad en Transkei Sending besoek die bladsy hier

Hierdie bladsy is geskep om te help om die werk van die V.G.K. Gemeente op Kokstad te bemark. GAP Ministries, die eienaar van hierdie webwerf is nie betrokke by die werk van die Gemeente in Kokstad nie alhoewel ons ons volle ondersteuning daaraan gee, en graag wil sien dat ander belangstellendes dieselfde doen.