Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Giving | Sitemap | Contact us
GAP Ministries

... Go and Proclaim

Sendingwerk te Kokstad V.G.K. Gemeente

Hierdie bladsy is geskep om te help om die werk van die V.G.K. Gemeente op Kokstad te bemark. GAP Ministries, die eienaar van hierdie webwerf is nie betrokke by die werk van die Gemeente in Kokstad nie alhoewel ons ons volle ondersteuning daaraan gee, en graag wil sien dat ander belangstellendes dieselfde doen.
Agtergrond

"My Pa was sy lewe lank sendeling in Transkei en ek het grootgeword op `n sendingstasie. Van jongs af het ek geweet dat die Here my ook roep om vir Hom te werk in Transkei. Nadat ek my studies op Stellenbosch voltooi het, is ek in 1983 na Isilimela sendingstasie, aan die Wildekus, beroep en het daar vir 10 jaar gewerk. In 1993 is ons na Kokstad beroep, waar ons vandag nog werk en weet dat dit is waar die Here ons wil gebruik. Ons gemeente bestaan uit ongeveer 500 lidmate. Ons werk in `n baie groot gebied. Elke gemeente in Transkei bestaan uit `n hoofgemeente en buiteposte in die omgewing. Ons hoofgemeente is in Bhongweni, Kokstad se swartdorp geleë, en dan het ons nog sewe buiteposte in die omgewing, tot so 40km ver. Op die oomblik is ek die enigste leraar in ons ring en is dus konsulent by 7 gemeentes. Die verste punt waar ek werk is 160km van ons af.

Deel van ons werk is gewone gemeentebediening met alles wat daarmee saam gaan. Ons is egter ook betrokke met sendingwerk. Ongeveer 40% van Transkei se 5 miljoen mense is nog totale heidene. Hier is dus nog `n baie groot taak wat verrig moet word. Vanaf ons gemeentes en buiteposte bring ons die lig aan so baie wat nog in duisternis leef. Die Here seën die werk en daar is vrug op ons arbeid. Deur die jare kom mense tot bekering, word ons lidmate meer, word nuwe buiteposte gestig en kerke gebou. Hoewel die gewone Transkei mense in groot armoede leef, is hul baie vriendelike mense en ontvang ons altyd met liefde en respek.Daar is werklik nog `n groot geleentheid om die Evangelie aan die mense te bring. Veertien jaar gelede het ek, om een voorbeeld van vrug op die werk aan u te noem, by Aloekop buitepos dienste begin hou. Ons het kerk gehou in `n klein modderhutjie. Soms het `n paar mense die dienste bygewoon, party Sondae was daar niemand. Vir jare het daar nie veel gebeur nie en soms wou ek moed opgee. In 2004 het die Here die buitepos aangeraak. Baie mense het tot bekering gekom. Die modderhut was te klein en dienste is `n n ou skuur begin hou. Die gemeente het steeds uitgebrei en verlede jaar kon ons `n kerk bou op Aloekop. Toe ek 14 jaar gelede daar in `n eenvoudige hutjie begin dienste hou het, kon ek nooit dink dat daar eendag `n sterk gemeente met `n eie kerkgebou op Aloekop sou wees nie."

 

Mount Ayliff (Maxesibeni) VGK gemeente​

Hoe kan u gemeente betrokke raak:

Finansieel : Ons doen ons werk in Transkei in die geloof. Ons is destyds in diens van die Oos-Kaap sinode na Transkei gestuur. Ongeveer 10 jaar gelede kon die sinode ons nie meer dra nie. `n Paar van ons het besluit om te bly en in die geloof verder te werk. Op `n wonderlike wyse dra die Here ons jaar na jaar. Dikwels het dit al gelyk of die fondse opdroog en ons nie sou kon aangaan met die werk nie. Tog het die Here keer op keer voorsien en vertrou ons Hom ook vir die toekoms. Op die oomblik is dit ons grootste behoefte en indien u gelei word om dalk by die salarisfonds betrokke te raak, sal ons baie dankbaar wees.
 
  1. Daar is ook ander projekte waarby gemeentes finansieel betrokke kan raak, soos die bou van nuwe kerkies, herstelwerk aan bestaande kerkies, ons kleuterskole, kosprojekte of lekepredikers wat ons oplei en aanstel.
     
  2. U kan ons besoek. Gemeentes is welkom om ons te besoek met uitreike of dalk die bou van `n kerkie op `n buitepos. So kan u direk by die werk betrokke raak en ons hande hier kom vat.
     
  3. Deur vir ons te bid, `n brief te skryf of `n e-pos te rig. Dit is wonderlik om te weet dat ons nie alleen staan in die stryd vir die Evangelie in Transkei nie!
     
Baie dankie vir U belangstelling
Vriendelike Groete
Christo Wooding

Agtergrond oor Rietvlei Sendingstasie

Nuus van April 2019

Liewe Vriende,

Thembisile Mayekasi het op Aloekop buitepos grootgeword, as die kind van plaaswerkers. Haar moeder was een van ons getroue lidmate, en Thembisile het in die kerk opgegroei. Van kleins af was sy baie lief vir die Here. Ons het gou gesien dat hierdie `n talentvolle kind is met baie potensiaal.
 
Byna 12jaar gelede, na haar skoolopleiding, was haar plek reeds bespreek by `n Bybelskool, toe sy swanger raak. Dit was vir ons almal `n geweldige teleurstelling. Die volgende paar jaar was sy op die agtergrond gewees. Sy is deur die kerklike tug proses. Later is sy met die man getroud, en het  kinders grootmaak. Stadig maar seker het haar lewe egter weer begin rigting kry. Sy het gereeld kerk toe gekom en was gou weer  een van ons aktiewe lidmate op Aloekop. Later word sy die Sondagskool juffrou op die buitepos, `n taak waarin sy uitblink. Vandag is sy `n diaken in ons kerk en een van die gerespekteerde leiers in ons gemeente.
 
`n Groot hartseer in haar lewe vir baie jare was haar man se onverskillige lewe. Van die Here en die kerk wou Mnr.Jikazi nie veel weet nie. Hy werk as vragmotorbestuurder by ons munisipaliteit en het sy lewe saam met sy vriende geniet.  Haar liefde en gebede het hom nie onaangeraak gelaat nie, en hy het ons dienste begin bywoon. Die Here het in sy hart gewerk en hy het tot bekering gekom, en ook lidmaat van ons kerk geword.  Die afgelope naweek tydens die Paasfees is hy as lid van ons mannevereniging geklee ( Sien die aangehegte foto van `n dankbare en trotse  Thembisile Jikazi (néé Mayekasi) en haar man voor die kansel op Kokstad).
 
Paasfees 2019 het baie goed verloop in ons gemeente en ring. Vir die eerste keer in jare kon ek en Delesté die hele Paastyd in ons eie gemeente deurbring, en dit was heerlik. Vir die gemeentes van Lusikisiki/Bambisana, Rietvlei en Mt Ayliff/Sipetu was dit `n wonderlike Paasfees saam met hul nuwe dominees.
 
Na al die jare bly die Paasfees in die swartkerk `n wonderlike ervaring. En ons is dankbaar vir `n besondere geseënde tyd saam met ons gemeente by ons kerk te  Bhongweni, Kokstad. Op die Opstandingsdag het ons weereens  bewus geword van die nuwe lewe en hoop wat Christus gebring het. En ons ervaar dit ook in ons eie gemeente en lidmate se lewens. Tydens Pasika het ons 14 jongmense, op die drumpel van die lewe,  bevestig as nuwe  lidmate van ons gemeente. Baie van hulle het ek self gedoop as babas. Hulle dien steeds die Here en gaan saam met Jesus die toekoms in. Hulle was so bly oor die nuwe Bybel wat hul elk ontvang het met hul bevestiging. (Sien die aangehegte foto van die 14 jongmense).  Ons het ook nuwe lede geklee vir ons manne-, vroue- en jeugverenigings. (sien die foto van die jongmeisies in hul kerkdrag).  Daar is ook talle babas gedoop en aan die Here gewy – die nuwe lidmate van môre.
 
Die 30ste Maart het Rietvlei gemeente hul nuwe leraarspaar, ds en mev. Thembinkosi Mene, ontvang en bevestig. Ds Mene kom van Port Elizabeth en sy vrou van Somerset-Oos. Hy het op Stellenbosch aan die kweekskool studeer (Sien die foto v d bevestiging. Ds Mene en sy vrou staan links op d foto).  Rietvlei is die grootste gemeente van die VGK in Transkei, en een van die oudstes. Die eerste sendeling uit die NGK het reeds in 1928 daar begin werk. My eie ouers het vanaf 1952 vir `n paar jaar daar gewerk. Deur al die jare wat ek as konsulent op Rietvlei gehelp het, was hul nagedagtenis dikwels my motivering gewees om te volhard. Vandag is Rietvlei `n sterk en selfstandige gemeente. Die gemeente het hard gewerk om die beroep moontlik te maak. Die pastorie en kerkgeboue is ook met groot koste self herstel en reg gekry vir die nuwe dominee.
 
Ons vertrou dat Paasfees 2019 ook vir uself `n baie geseënde tyd in u gemeente was, en dat u weer nuwe hoop ontvang het vir die pad vorentoe.
 
Baie dankie weereens vir u gebede en ondersteuning.
 
Vriendelike groete.
 
Christo en Delesté Wooding.

VGK Kokstad Nuusbrief Argiewe
2016
Nuusbrief #67
Waterloo Buitepos 
2017
Nuusbrief #68
Nuusbrief #69
Nuusbrief #70
Nuusbrief #71
Nuusbrief #72
Nuusbrief #73
2018
Nuusbrief #74
Nuusbrief #75
Waterloo Doop
2019
Nuusbrief #76
Nuusbrief #77

Kontakbesonderhede:
Huisnommer: 039-7272215
Selnommer: 0823391666
E-pos: wooding@telkomsa.net
 
 
V.G.K. Kokstad Werksgebied en Buiteposte
V.G.K. Kokstad Gemeente

Skakels
VGK in Suid Afrika
Sendingwerk in Pondoland - Geografiese en Geskiedkundige Agtergrond

"Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag."
Kruisgesante oorkant die Kei - Saamgestel deur Hennie Pretorius. Die geskiedenis van endingwerk in die Transkei is nou beskikbaar by Bybelmedia se eWinkel. Bestel dit hier