Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners
 
Module 2 Sessie 1: Hoor jy sy stem?
Bl 3-10
Welkom by vandag se sessie. Die inligting hier is verkort en verder verwerk vir die doeleindes van die spesifieke groep vir wie dit tans aangebied word. Vir volledige inhoud raadpleeg gerus die handleiding saamgestel deur Deon Loots. 

 
Word stil met die Woord
Almal van ons selfs geestelike leiers benodig deeglike beplanning om tyd te maak waar ons alleen met God tyd spandeer. Vir geen mens is dit ‘n outomatiese proses nie. Dit is nodig dat ons ‘n besluit neem dat ons wel tyd gaan opsy sit, en tweedens dat ons gaan beplan wanneer ons dit gaan doen. Die doel van hierdie sessie is nie soseer om jou te help met jou beplanning nie maar om jou te help om wanneer jy wel tyd opsygesit het alleen met God, dit so te gebruik dat jy voordeel daaruit trek deur geestelik verryk te word. Dit is tyd wat jy bele in jouself wat vir jou gaan dividende lewer.
 
Hoe luister ek na God in Sy woord?
Daar is verskillende maniere hoe om stil te word ten einde die Here se stem te hoor. En ja, dit is moontlik om Sy stem te hoor, en Hy wil graag he jy moet Sy stem hoor want hy het die beste vir jou in stoor en hy wil graag met jou praat. Vandag wil ons jou graag aan een so metode voorstel. Die metode wat ons gebruik word genoem Lectio divina of soos in Engels vertaal word “divine reading”. Dit kom daarop neer dat ‘n skrifgedeelte vier keer deurgelees word. Dit werk as volg:
 
Eerste Lees: Tydens vandag se sessie lees ons Johannes 10:22-42. Raak bewus van die Here se teenwoordigheid. Terwyl jy hardop lees, let op die woorde of gedagtes wat by jou vashaak. Dit is daardie teksvers wat homself “highlight” , of ‘n gedagte wat jou vasgryp.
Tweede Lees: Lees weer die gedeelte hardop deur. Dink nou verder na oor daardie gedeelte, spandeer tyd om dit te oordink. Maak jou oë toe en probeer ‘n prentjie daarvan voorstel. Skryf die indrukke en gedagtes wat by jou opkom in jou joernaal of dagboek neer.
Derde Lees: Lees weer die gedeelte deur en vertel die Here wat is cool in die gedeelte, of wat jou getref het. Praat met hom soos jy met iemand sou gepraat het wat langs jou sit.
Vierde Lees: Lees en oordink dit weer ‘n keer. Moenie dadelike jou Bybel toeklap en opspring nie. Gee kans vir jouself om die Here se vrede te ervaar.
 
Elke keer wat jy die oefening gaan doen gaan jou belewenis verskil. Partykeer gaan dit ‘n “wow” ervaring wees en ander kere dalk nie so “wow” nie. Maar moenie dat dit jou afsit nie. Baie keer gaan jy eers die vrugte daarna pluk. So, volhard daarmee.
 
Hoe beleef jy jou gesprek met God?
 
Voor ons die vraag saam met jou beantwoord onthou dat hierdie gesprek tussen jou en die here vind plaas deur geloof. Maar wat beteken dit? Dit is eenvoudig maar ook nie so eenvoudig nie. Dit beteken dat ons glo dat ons met iemand praat wat bestaan maar nie kan sien nie. Dit is bietjie “weird” maar dit is die wese van ons geloof. Gelukkig ken die Here ons en weet hy dat ons geloof deur al die invloede rondom ons getoets gaan word. Daarom help Hy ons deur Sy Gees en Sy woord om te ontdek dat hy ’n realiteit is. Maar dit vat tyd, en daarom is dit nodig om tyd opsy te sit sodat Hy vir jou en my kan leer wees wie Hy is.
 
Maar ek hoor dan niks nie?
Dit is ook dikwels ‘n normale ervaring dat ons nie die Here se stem hoor nie. Die probleem is dalk dat die Here juis op so ’n gewone manier met ons praat, dat ons dikwels nie wil glo dat dit wel Hy is nie. Die Here se stem is duidelik onderskeibaar van al die ander stemme wat ons heeltyd hoor. Dit is daardie stem wat met jou binneste “connect”. Ons hoor die Here se stem nie met ons ore nie maar met ons gees (hart). Maak ’n gewoonte daarvan om diit wat jy hoor neer te skryf.
 
Nie almal beleef hulle geloof op dieselfde wyse nie.
Ons persoonlikhede verskil en so ook die manier hoe ons die Here volg en dien, en dit bepaal hoe ons Sy stem hoor. In die handleiding op bladsy 7-10 is daar vier persoonlikheidstipes wat jy as ‘n riglyn kan gebruik om jouself te beoordeel. Dit sal jou help om aanpasings te maak ten einde jou stilwees tyd meer tot jou voordeel aan te wend. Wat cool is is dat die Here elkeen van ons net soos ons is tot Sy eer en verheerliking wil gebruik en dat Hy met elkeen van ons op ‘n unieke manier praat. Maar onthou dit verg tyd en opofferinge van ons kant af. Tyd om stil wees, tyd om Sy woord te lees en te oordink, tyd om Sy stem te hoor. Maak dit deel van jou lewe en jy sal gou die vrugte pluk.  

Vir meer inligting oor die dissipelskap handleiding besoek die volgende bladsy hier 

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us