Go and Proclaim Ministries South Africa
Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Giving | Sitemap | Sitemap: Afrikaans | Contact us

'n Gebed vir ons Regering


Hierdie is 'n eenvoudige gebed wat woordeliks gebid kan word vir die regering van ons land:

Regeerder van die nasies, mag u Naam altyd geprys word; U aan wie die wysheid en die mag behoort; U wat tye en omstandighede verander, wat konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelik en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is; by U is die lig (Dan 2:20-22). Vader met smeking, voorbidding en danksegging nader ons u troon vir ons president, ons regering, en vir almal wat gesag uitoefen sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan U, en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir U, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1Tim 2:1-4). Ons regeerder se wil staan onder u gesag, Here.

Lei U die harte van ons regeringsleiers soos ’n stroom water soos U verkies (Spr. 21:1). Verwyder godelose raadgewers uit die teenwoordigheid van ons regeringsleiers, die president, ministers en ander leiers soda hulle regverdig kan regeer (Spr. 25:5). Mag hierdie regering regverdig regeer sodat ons veilig kan woon (Spr. 29:4). Mag ons regering reg laat geskied aan arm mense sodat ons stabiliteit in die land kan hê (Spr. 29:14).

Wys vir die president, die kabinet en al die regeringsleiers wat goed is en wat U van hulle verlang. Werk in hulle harte sodat hulle reg sal laat geskied, dat hulle liefde en trou sal bewys, en dat hulle bedagsaam en versigtig sal lewe voor ons God (Miga 6:8). Daarom, in die Naam van die Here Jesus Christus, verklaar ons: “Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde! Julle moet die Here met onsag dien, Hom met vrees en bewing toejuig” (Ps. 2:10-11).
 
Here God, vul die harte van ons regeerders met liefde en getrouheid wat hulle sal bewaar sodat ons veiligheid en vrede kan beleef (Spr. 20:8). Stuur asseblief u Heilige Gees om te werk in die harte van ons leiers waar hulle ook al vergader om wette te maak en besluite te neem wat eer aan U en voorspoed vir die mense van die land sal bring. En mag u Heilige Gees hulle ook soos en waar nodig oortuig van sonde, u geregtigheid en die oordeel wat beslis sal kom (Joh. 16:8-11).

Vader, ons weet ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie donker wêreld, teen elke bose gees in die lug (Ef.6:12). As kerk bid ons dat U die regering sal bewaar teen die magte van hierdie donker wêreld en dat hulle nie betrokke sal raak in toordery, afgodery of enige vorm van okkultiese bedrywigheid nie. Wees ons genadig! Ons bid dat hulle hul aan U sal onderwerp.

As kerk weerstaan ons die duiwel waar hy probeer om die regering aan te val, te versoek en te mislei (Jak. 4:7). Vader, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie. Maar kragtige wapens met goddelike krag wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2Kor. 10:4-6).

Ons bid vir ‘n kerk wat u Woord profeties sal uitdra aan die regering. Ons bid dat die kerk daarmee sal volhou, tydig en ontydig; vir ’n kerk wat sal weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, ook aan regeringsleiers (2Tim 4:2).

Amen 

Saamgestel deur Bennie Mostert uit Doelgerigte Gebed —
‘n Praktiese handleiding vir ‘n vervullende gebedslewe. 
Kry die gedrukte weergawe van Gebed vir die Regering hier