Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners - Sessie 6
Maskers...hou jou weg van God af

Welkom by vandag se sessie. Die inligting hier is verkort en verder verwerk vir die doeleindes van die spesifieke groep vir wie dit tans aangebied word. Vir volledige inhoud raadpleeg gerus die handleiding saamgestel deur Deon Loots.


Sleutelteks
Psalm 139:1-18
 
Bid die Woord
Psalm 139:1-18
 
Doel van hierdie sessie 
Ons natuurlike reaksie wanneer ons te na gekom is, of as ons iets gedoen het wat ons of ander mense te na gekom het, of as ons iets gedoen het wat nie die Here verheerlik nie is om ons reaksies te verbloem. Met ander woorde ons tree op op 'n wyse op wat nie regtig ons ware gevoelens en emosies weergee nie. Ons noem dit maskers. In vandag se sessie gaan ons kyk na 'n paar van hierdie tipiese maskers, en ook hoe mense in die Bybel dieselfde gedoen het, en hoe dit ons vandag nadelig beïnvloed.
 
'n Lewe sonder verduidelikings
Adam en Eva het voor die sondeval geen verduideliking nodig gehad vir enige van hulle reaksies nie, want dit was in perfekte lyn gewees met God se plan en wil vir hulle lewens.
- Na de sondeval het dit egter drasties verander.
- Satan het met leuens na hulle toe gekom en hulle mislei wat tot hulle ongehoorsaamheid aanleiding gegee het. 
- Skielik was hulle nie meer in lyn met God se plan en wil vir hulle lewens nie. 
- Hierdie ongehoorsaamheid het die gebroke karakter van die mens begin openbaar en het die mens geleer hoe om op 'n oneerlike en onnatuurlike wyse homself te handhaaf.
- Die mens ontdek emosies wat hy nie voorheen ervaar het nie.
 
Die effek van ons ongehoorsaamheid
Na die terleurstelling van die mens se ongehoorsaamheid leer hy vinnig:
- hoe om skaam te word,
- hoe om te vrees,
- hoe om ander te blameer (Adam vir Eva en Eva vir die slang),
- wat verwerping is (in die geval kom daar verwydering tussen God en die mens),
- wat verdeeldheid en jalosie is,
- wat woede is (Kain),
- die nagevolge van woede (wanneer Kain Abel vermoor).
 
Maskers
Die mens se karakter het drasties verander as gevolg van die eerste twee mense se aarde op se ongehoorsaamheid. So voel ons baie maklik en dikwels sonder gronde:
- verontreg,
- 'n muslukking,
- dat ons verkeerd verstaan word.

Ons natuurlike reaksie hierop op is om:
- ander te blameer,
- ander te veroordeel,
- terug te veg,
- onsself te handhaaf om onvanpaste wyses,
- maskers op te sit.

Innerlik voel ons swak, seergemaak en 'n mislukking maar uiterlik hou ons 'n ander gesig voor. Van die tipiese maskers wat ons "dra" is: 
- ek is nie gepla nie,
- ek is afsydig (los my net uit),
- ek wil nie daaroor praat nie (maar eintlik wil ek),
- niks pla nie (maar eintlik pla alles my),
- ek kan self regkom (maar eintlik kan jy nie),
- ek wil graag help (maar ek wil eintlik nie),
- Jy stoot mense af (terwyl jy eintlik smag na vriendksap).

Ja nee. Ons as mense se karkater het 'n groot knou weg!!! Hoe meer ons hierdie gedrag openbaar hoe makliker word dit deel van ons leefstyl, en persoonlikheid. Later word dit 'n gedragspatroon. Ons ontwikkel dan een van die volgende tipiese patrone:
- veg (agressie) - ek kan vir myself sorg,
- vlug (onttrek, selfbejammering, isolasie) - ek hou daarvan om alleen te wees,
- behaag (stem saam met almal en alles saam) - ek is altyd gewillig om te help.

Kan jy jouself hier herken? Almal van ons met tye openbaar een of meer van hierdie reaksies en is dit daarom nie noodwendig problematies of onnatuurlik nie. Wanneer onsself egter so 'n gedragspatroon ontwikkel het in reaksie op 'n negatiewe insident in ons lewens raak dit al hoe moeiliker om eerlik met onsself, en met ander mense te wees. Dan raak dit 'n baie ongesonde situasie.
Maskers maak ons moeg.
 
Wat nou?
As jy dalk jouself agter 'n masker bevind en jy kan nie daar uitkom nie is daar goeie nuus vir jou. Jy hoef nie die res van jou lewe agter 'n masker te skuil nie. Jesus wil jou help om om agter daardie masker uit te kom. Vertrou Hom daarmee en gaan praat met iemand daaroor. 

Vir meer inlgting oor die handleiding en dissipelskap kursus besoek die volgende bladsy hier

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us