Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners - Sessie 13
Die stem van die Herder
 
Welkom by vandag se sessie. Die inligting hier is verkort en verder verwerk vir die doeleindes van die spesifieke groep vir wie dit tans aangebied word. Vir volledige inhoud raadpleeg gerus die handleiding saamgestel deur Deon Loots. 
 
Sleutelteks
Psalm 23
 
Bid die Woord
Johannes 10:1-5
 
Doel van vandag se sessie
Ons is nie gewoond daaraan om van nature die Here se stem te hoor nie. Daar is elke dag duisende stemme rondom ons, sommige is hoorbaar en ander is stil of onhoorbaar. Ons moet leer hoe om die Here se stem elke dag te hoor. Die keuses wat ons elke dag maak speel 'n groot rol daarin of ons die Here se stem sal kan hoor of nie. As ons kies om elke dag net vir onsself te leef dan gaan ons waarskyblik nie Sy stem hoor nie. As ons egter besluit om daagliks die Here te dien dan is daar 'n groot kans dat ons Sy stem gaan hoor. Maar dit verg 'n doelbewuste keuse om Hom die geleentheid te kee. Ja daar is nog vandag skaapwagters. Skape leer met tyd die stem van die wagter, omdat die wagter elke dag tussen hulle is. As 'n vreemde persoon kom herken hulle nie die stem van die persoon nie. 
 
Stiltetyd...is nie 'n wet nie
- Stiltetyd is nie 'n gewoonte wat van ons 'n beter mens maak nie.
- Maar as ons stiltetyd afskeep loop ons die gevaar om die pad wat die Here vir ons bestem het te mis.
- Ons is eintlik baie onnosel as ons die Here nie kans gee om vir ons raad en advies vir ons daaglikse reis te gee nie.
- Die Here het ook 'n begeerte om vir ons te vertel hoe lyf Hy ons het. Hy wil ons daagliks opbou en bemoedig. Daar is min ander mense wat elke dag ons pad kruis wat dit so graag wil doen.   
 
Riglyne vir die hou van stiltetyd
- Skaf 'n joernaal aan. Dit help ons om te onthou wat ons van die Here gehoor het. Dit help ons ook om beter te konsentreer as ons iets neerskryf, eerder as wat ons dit net oordink.
- Neem 'n skrifgedeelte, in die geval Joh 1:1-18.
- Lees dit een maal nadenkend deur. 
- Lees dit 'n tweede keer deur en bepaal of daar 'n vers is wat jou meer raak as die ander verse.
- Skryf nou die vers neer in jou joernaal.
- Onderstreep 4 woorde wat vir jou uitstaan uit die vers en skryf hierdie vier woorde neer.
- Vra dat die Here jou sal help om hierdie vier woorde beter te verstaan.
- Skryf die betekenis van die woorde soos jy dit verstaan langs die woorde neer. 
- Lees weer die vers en bepaal wat die Here daardeur vir jou wil leer.   
- Skryf neer wat jy dink God vandag vir jou deur daardie skrifgedeelte wil sê. Begin die sien met "My kind..." asof die Here self met jou praat.
- Moenie bang wees om foute te maak, of te wonder of dit jou of die Here se gedagtes is nie.
- Die Here help ons deur Sy gees om sensitief te wees vir dit wat Hy vir ons wil leer deur Sy woord. 
 
Riglyne vir jou gebedstyd 
'n Goeie gewoonte om stiltetye mee af te sluit is deur 'n tyd van gebed. Om dit makliker te maak kan jy jou gebed neerskryf na aanleiding van dit wat die Here aan jou openbaar het. Jy kan dit dan hardop of in stilte lees. Bid ook vir ander mense soos jou vriende, onderwysers en familielede. Vra die Here se leiding vir alles waarmee jy besig is.
 
Wees versigtig
Die Here praat meestal met onsself, oor onsself. Somtyds praat Hy ook met ons oor ander mense en voel ons dan dit is nodig om met daardie persoon te gaan oor wat die Here geopenbaar het. Wees egter baie bedagsaam as jy dit wil doen en gaan bespreek dit eers met iemand wie jy kan vertrou daarmee. Dit kan of 'n baie positiewe, of 'n baie negatiewe ervaring wees vir sowel jou as die ander persoon.
 
Lekker Stiltetyd hou!

Vir meer inlgting oor die handleiding en dissipelskap kursus besoek die volgende bladsy hier
 

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us