Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners - Sessie 12
Hoe 'n soort mens was Jesus?

Welkom by vandag se sessie. Die inligting hier is verkort en verder verwerk vir die doeleindes van die spesifieke groep vir wie dit tans aangebied word. Vir volledige inhoud raadpleeg gerus die handleiding saamgestel deur Deon Loots.
Sleutelteks
Joh 3:16-17
 
Bid die Woord
Psalm 40
 
Doel van hierdie sessie 
Doe doel van hierdie sessie is om ons meer te leer oor die kenmerke van Jesus se lewe soos gesien deur die oë van Johannes. In elkeen van hierdie tekste sien ons iets anders van Jesus se karakter, en spoor dit ons aan om op dieselfde manier Hom te verteenwoordig. As ons se ons is sy dissipels beteken dit dat ons sy volgelinge is, en 'n volgeling verteenwoordig sy leermeester. Dan is dit half outomaties dat ons dieselfde kenmerke van wat Jesus gehad het sal openbaar, of dan nou so na as moontlik daaraan.

Joh 4:34  "Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi."
Joh 5:19-20 "Toe het Hy Hom verweer en vir hulle gesê: “Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so."
Joh 6:38 "Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het"
Joh 12:50 "En Ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat Ek sê, sê Ek presies net soos die Vader dit vir My gesê het.”
Joh 17:4 " Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen."
 
'n Dissipel (Volgeling) leef in 'n bepaalde verhouding met sy leermeester
Uit Jesus se verhouding met Sy vader leer ons die volgende:
- Hy het niks op sy eie gedoen nie
- Jesus het nie sy eie wil gehad nie
- Jesus het nooit sy eie eer gesoek nie
- Jesus het God se werk op die aarde voltooi.
 
Watter implikasies het dit vir my lewe?
- God het vir elkeen van ons 'n taak op aarde
- Ons sal moeite doen om by God te hoor wat sy wil vir ons is waar ons elke dag besig is
- Om dit te kan ontdek moet ons leer om God se stem te hoor

Vir meer inlgting oor die handleiding en dissipelskap kursus besoek die volgende bladsy hier
 
 

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us