Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners Module 2 Sessie 3
Sleuetelteks:
Genesis 12:1-3; Genesis 17:1-8 en Genesis 37
Wat is die doel van vandag se Sessie?
Die doel van vandag se sessie is om na ‘n paar roepingsverhale in die Bybel te kyk en die dinamika daarvan op ons eie lewens toe te pas.
Wat bedoel ons met roeping?
Christen beteken, “volgeling van Jesus Christus”. So as ons ‘n volgeling is impliseer dit dan ook dat ons ‘n dissipel is van Jesus Christus.  En hoe word mens ‘n dissipel?  Jesus se dissipels het heeltyd saam met Hom geleef. Hulle het saam ge-eet, ge-werk, ge-kuier en ge-praat oor wat dit beteken om sy volgeling te wees. Dit moes ‘n ongelooflike ervaring gewees het. Vandag is dit nog dieselfde maar dit werk bietjie anders. Ons is nog steeds Sy volgelinge, altans ek hoop so! Jesus woon nie tussen ons nie maar in ons. Ons het dit al ‘n paar keer genoem maar die implikasie daarvan is dat ons tyd alleen saam met Hom moet spandeer om Hom te leer ken. Hy is nie fisies teenwoordigheid nie maar op ‘n bonatuurlike manier deur Sy gees. En ook dit is ‘n ongelooflike ervaring.
Die roeping van Jesus se dissipels was uniek. Hy het elkeen as te ware uitgesoek en hulle baie intiem geken. Vandag kyk ons egter na ‘n paar roepingsverhale in die Ou Testament.
In Genesis 12 en 17 lees ons die roepingsverhaal van Abraham. Die Here het waarskynlik in ‘n baie hoorbare stem met Abraham gepraat toe Hy vir hom gesê het: ”Trek uit jou land uit”  Dit was ‘n versoek wat waarskynlik lynreg gebots het met Abraham se toekomsplanne wat hy vir homself gekoester het.  Maar God het ‘n baie groter plan gehad as wat Abraham enigsins kon voorsien het. Wat ontdek ons verder in hierdie gedeeltes?
* God roep mense omdat Hy omgee en mense wil seen.
* Hy seen mense sodat hulle weer vir ander tot ‘n seen kan wees.
* Hy gaan ‘n ooreenkoms met Abraham aan om vir hom ‘n God te wees.
* Hy neem die inisatief op die pad wat Hy met Abraham wil stap.
* Hierdie is ‘n blywende ooreenkoms.
* Dit is hoekom ons vandag nog almal kinders van Abraham genoem word.

* Dieselfde belofte wat vir Abraham gegeld het, geld ook vir ons vandag.
Wat is hierdie belofte?
“ Ek sal vir julle ‘n God wees en julle sal my kinders wees.” Die betekenis hiervan is dat ons nooit weer alleen deur hierdie lewe hoef te probeer worstel nie. Aan die ander kant het ons ‘n  die voorreg om God te verteenwoordig sodat ons ander mense opgewonde kan maak oor Hom.  Hierdie belofte word herhaaldelik in die Ou Testament gevind. Lees gerus die verhale van Jeremia en Esegiël.  Beide van hulle is op unieke maniere geroep, en beide van hulle het op ‘n harde manier geleer wat hierdie roepingspad vir hulle ingehou het. Beide van hulle wou tooi opgegooi maar het deurgedruk en die vrugte daarvan gepluk. Voel jy ook partykeer so?  Dan wil ek jou gerus stel , jy is defnitief nie alleen nie.
Wat beteken jou roeping vir jou persoonlik? Skryf dit neer in jou dagboek of joernaal.
Josef se Roepingsverhaal
Hierdie is ook ‘n baie unieke verhaal wat aan ons goed bekend is. Soos met die geval van Abraham wat nooit die uiteinde van sy roeping kon voorspel nie het dit ook later in Josef se lewe vir hom verras. In Genesis 37:5 lees ons meer oor Josef se droom wat vir hom die begin ingelui het in sy lewens avontuur. Die is die baie oulike droom oor die koring gerwe.  As ons die res van Josef se verhaal lees sien ons hoe dit in vervulling kom. Josef se pad loop deur swaarkry, misverstande, bedrog, jalosie en onreg. Wie is nou lus vir dit? Gelukkig het Josef nie presies geweet wat sy roeping ingehou het nie. Anders sou hy sekerlik nooit sy droom aan sy broers vertel het nie.
Maar die uiteinde is al die swaarkry werd. Josef som sy eie storie op in die name wat hy vir sy twee seuns gee. Hy het die oudste Manasse genoem. Dit beteken "God het my alles laat vergeet". Die ander seun het hy Efraim genoem wat beteken "God het my vrugbaar gemaak".
Uit Abraham en Josef se verhaal leer ons die volgende oor dissipelskap:
* Daar was ‘n defnitiewe moment. In Abraham se geval ‘n stem en in Josef se geval ‘n droom.
* Hulle was gehoorsaam ongeag daarvan dat hulle nie 'n "cooking clue" gehad het wat vir hulle wag nie.
* Dit was ‘n baie harde pad.

* God het hulle nooit verlaat nie.
* Die vrug van hulle gehoorsaamheid was egter net so groot. Abraham was genoem die vader van die nasies en Josef die redder van mense en die regeerder oor Egipte.
Wat beteken dit vir jou?
As jy nog nooit geroepe gevoel het nie weet dan net dat die dag toe jy jou hart vir die Here gegee hetHy jou ook geroep het. Baie keer ontdek mens daardie geroepenheid eers later, so moenie uit voel as jy nie soos Josef ‘n droom gehad het nie. Op die regte tyd sal die Here aan jou duidelik maak wat Sy roeping en plan vir jou lewe is. Maar dit kom nie outomaties nie. Soek daarna en vra daarna. Dit is 'n avontuur so moenie uitmis nie!

Vir meer inligting oor die Dissipelskap Handleiding besoek die volgende bladsy hier 

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us