Follow us:

 
 
Gebed vir 'n Skool

Hierdie is riglyne wat gebruik is tydens 'n gebedsinisiatief by een van die plaaslike skole 'n paar jaar gelede. Hierdie is skrifgedeeltes en ook insig en openbaring soos dit van die Here ontvang is voor en tydens die inisiatief. Die Here doen elke keer iets nuut, en ons moet elke keer opnuut hoor maar dalk kan dit riglyne bied vir soortgelyke inisiatiewe elders in die land.

Psalm 144 :12 – “Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebeitel soos vir ‘n paleis.”
 
Jeremia 31:15-17 – “So sê die Here: ‘n gekerm word uit Rama gehoor, ‘n gehuil vol hartseer: Ragel treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. So sê die Here: Bly stil, moenie huil nie, moenie trane in jou oë hê nie! Vir al jou swaarkry sal jy vergoed word, sê die Here, jou kinders sal uit die vyand se land terugkom. Daar is ‘n toekoms vir jou nageslag, sê die Here, jou kinders sal na hulle besittings toe terugkom.”
 
Jesaja.60.
“Kom Jerusalem (Daniël Pienaar), laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring….
Oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn Sy magtige teenwoordigheid…
Ek vermeerder die roem van die huis waar ek ge-eer word…
Ek het jou in my toorn gestraf, maar in my genade ontferm ek my oor jou.
Jou poorte sal altyd oop staan, dag en nag sal hulle nie gesluit word nie sodat die rykdomme van die nasies na jou toe gebring kan word…
Die wat jou verdruk het sal na jou toe kom en buig, almal wat jou met minagting behandel het sal by jou voete kniel…
Jy sal nie meer verstoot en gehaat wees nie, ‘n plek waar niemand kom nie, want ek gee blywende roem aan jou, vreugde sonder einde.
Jy sal deur nasies en konings versorg word, soos ‘n kind wat aan sy moeder se bors gevoed word. Dan sal jy besef dat Ek die Here is, jou Redder, dat die Magtige God van Jakob jou Verlosser is.
Ek gee vir jou goud in die plek van brons, silwer in die plek van yster, brons in die plek van hout en yster in die plek van klip.
Ek laat vrede oor jou regeer,
Ek laat geregtigheid jou bestuur.
Daar sal nie meer gehoor word van geweld in jou land nie, of van ondergang en verwoesting binne jou grense nie.
Jy sal jou mure noem: Redding, en jou poorte : Lof…
Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees, en jy sal roem in jou God.
Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees, jou dae van smart is verby.  
Al jou inwoners sal regverdiges wees, hulle sal die land vir altyd besit.
Hulle is die loot wat Ek self daar geplant het, die werk van My hande om My roem te vermeerder.
Die kleinste onder hulle sal duisend word, die swakste ‘n sterk nasie.
Wanneer die tyd daarvoor kom,
Doen Ek dit. Ek is die Here.”
 •  Verlate kinders
 • Jesaja.11:2 Die Gees van die Here sal op hom rus:
Die Gees wat wysheid in insig gee
Die Gees wat raad en sterkte verleen,
Die Gees wat kennis verleen en eerbied (vrees) vir die Here.
 
 • “ Raise UP the spirit of King David, remove the spirit of king Saul”
 • Harte wat onverdeeld op God gerig is soos Koning Dawid en nie soos Koning Saul wat mense wou behaag en sy eie koninkryk wou bou nie. 
 • Profetiese word : Verklaar dat die Here se guns op elke kind in die skool is. God rig leiers op(King David’s), leiers en vaders vir die nasie. Die skool sal uitsonderlike prestasies oplewer, uitsonderlike resultate en uitsonderlike leiers, die land sal kennis neem daarvan. Die Here het ‘n toekoms en plan en voorsiening vir elke kind.
 • Elke jongmens sal in sy volheid kom.(volle potensiaal bereik)
 • Here, stort U Gees uit !
 • Ingang gesalf.
Opdrag:
Doen ‘n Jerigo mars om die skool. Vir 6 dae stap een maal om die skool en die 7de dag stap 7x om die skool. Voer profetiese aksies uit wat die Here gee.
 
Tydens gebed die volgende indruk :
Sien iets wat lyk soos ‘n “mirage”- ‘n deur waardeur jy moet gaan wanneer jy deur die fisiese deur beweeg : soos wanneer jy van een dimensie na ‘n ander beweeg. “Something pretending to be something that it is not – valsheid!”
Sien ‘n masker met 4 verskillende gesigte ‘n ancient voorwerp – iets van baie lank terug wat weggesteek (hidden)is.
(Maskers met 4 gesigte in afrika is ‘n uitbeelding van die “gees van die dood” voorgestel as ‘n jong wit meisie wat uit die doderyk kom en die 4 gesigte is om verwarring te saai.

7 x om Daniël Pienaar
 
Dit is ‘n nuwe begin ! – Reënboog
 
Not by might, not by power, but by My Spirit, says the Lord!
 
‘n Kairos moment, God se plan , God se hart.
 
Kraaie – soos wat die kraaie vir Elia versorg het en kos aangedra het, so sal God versorging stuur vir elke kind.
 
Christus as hoeksteen, die hoeksteen van die skool gereinig en Christus as hoeksteen bevestig.
 
As the waters cover the earth, so shall Your Glory cover the school.
 
God gee ‘n magtige oes. Dit is soos fakkels wat aangesteek word, vuurvlamme wat uitgeslinger word, waar hulle val veroorsaak dit ‘n veldbrand wat op die ou end een groot korporatiewe vuur word.
 
Die Here berei die jongmense voor … soos in Joël rig die Here vir hom ‘n “hitsquad” voor, hulle sal akkuraat wees, hulle sal die agenda van Jesus Christus uitvoer.
 
Die Here rig hierdie skool en kinders op om soos ‘n lighuis in die omgewing te wees.
 
Hy rig leiers op om rolmodelle te wees, en onderwysers om rolmodelle te wees. – hulle sal rigting aanwys, hulle sal nuwe standaarde stel en hulle sal met Visie beweeg.
 
Arise, Shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you.
 
Jou hoof is nie Hoshea (verlossing),wat self die verlossing moet bewerkstellig nie, jou hoof is Joshua (God is my verlossing) wat weet dat God die verlosser van die skool is.
 
Die seën van die Here sal op elke kind, ouer, personeellid, en werkers hier rus, en elkeen sal beweeg in die potensiaal wat die Here in hom gesit het.
 
Skande en vernedering wat oor die kinders uitgespreek is, word gekanselleer.
 
1 Johannes.2:14
“Ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat …
 • Julle sterk is en
 • Die woord van God in julle bly en
 • Julle die bose oorwin het.”
Jesaja.54:13-17
“en al jou kinders sal deur die Here geleer word, en
die vrede van jou kinders sal groot wees.
Deur geregtigheid sal jy bevestig word,
wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en
ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie.”
 
Jul kinders is soos pyle wat afgeskiet word en wat elke keer die teiken sal tref.

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us